Obezita je ochorenie, ktorú nikdy nepodceňujte, vyžaduje si bezpodmienečne liečbu

Obezita predstavuje najväčšiu zdravotnícku hrozbu pre najbližšie desaťročia. Je to ochorenie, ktoré sa nedá vyliečiť len zmenou životného štýlu. Zmeniť sa musí aj lekársky prístup k ľuďom s nadváhou.

Obezita skracujú dĺžku života o osem až desať rokov. Počet Európanov s nadváhou a obezitou sa od roku 1980 zdvojnásobil, pričom dnes trpí nadváhou každý druhý Európan. Nadváha sa tak stáva normálnym stavom.

American Medical Association v júni 2013 definovala obezitu ako ochorenie, ktoré sa navyše veľmi ťažko lieči a sprevádzajú ho komorbidity, z ktorých najzávažnejšie sú diabetes II. typu, onkologické a kardiovaskulárne ochorenia. V prípade ľudí s nadváhou a obezitou dochádza navyše k psychickým problémom a k stigmatizácii, neraz spôsobeným práve preventívnymi programami, ktoré výrazným spôsobom preferujú zmenu životného štýlu oproti liečbe. Pritom najnovšie lekárske poznatky hovoria o veľmi zložitých telesných mechanizmoch podmienených epigeneticky, vplyvoch životného prostredia, stresu, nedostatku spánku a ďalších faktoroch spôsobujúcich obezitu. Tieto faktory sa len zmenou životného štýlu odstrániť nedajú a pacienti potrebujú aj pomoc zo strany lekárov.

Obezita

V prípade, že konvenčná liečba neprináša úspechy, je dôležité pristúpiť aj k chirurgickému výkonu. Podľa európskych odporúčaní je bariatrická liečba vhodná pre pacientov s BMI nad 40 (morbídna obezita), nad BMI 35 s komorbiditami, avšak v ostatnom čase sa v súvislosti s preukázanými účinkami na liečbu diabetu diskutuje aj o rozšírení indikácií aj pre diabetických pacientov s nižším BMI ako 35.

Bariatrický zákrok

„Bariatrický zákrok je chirurgický zásah určený pacientom, u ktorých zlyhala klasická liečba zacielená na zníženie hmotnosti. Princípom operácie je reštrikcia príjmu potravy pasážou žalúdka.

Chirurgický zákrok prináša obéznym pacientom stratu hmotnosti, a tým aj ústup viacerých zdravotných ťažkostí. Zlepšuje ich kvalitu života, efektívne redukuje respiračné problémy, zlepšuje spánok. Výsledkom zákroku je pacient, ktorý má lepšiu perspektívu na dlhší a plnohodnotný život. Najnovšie výskumy preukazujú, že sa vďaka zmene metabolických procesov po operácii zlepšuje aj liečba sprievodných ochorení ako je diabetes mellitus. Vďaka týmto poznatkom sa v posledných rokoch hovorí o bariatricko-metabolickej chirurgii.

Pri tomto zásahu dochádza k zámernému zmenšeniu žalúdka resp. k zmenšeniu plochy pre vstrebávanie živín z tenkého čreva.

Štúdie potvrdzujú, že táto liečba je z dlhodobého pohľadu nielen užitočná pre pacienta, ale aj efektívna pre zdravotníctvo. Náklady na bariatrickú operáciu sa vrátia v priebehu približne troch rokov – po operácii. Pacient následne potrebuje omnoho menšiu lekársku starostlivosť a farmakoterapiu, ako v stave morbídnej obezity s komorbiditami pred operáciou.

Tak čo poviete? Podstúpite chirurgický zákrok alebo radšej vsadíte na trošku zdĺhavejší proces, ako je zmena životného štýlu.

ZDROJ:dompelenpomyslow.pl

You Might Also Like

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>